Your address will show here +12 34 56 78


Secure Application Development
Veel ontwikkelaars leveren applicaties op die (al dan niet) voldoen aan de functionele eisen die de opdrachtgever daar aan stelt. 

Vaak worden hier ontwikkel methodes voor toegepast als RUP of Agile development, zonder echter rekening te houden met de security technische zwakheden die verborgen zitten in de ontwikkelde applicatie.

Een methode om een applicatie veilig te ontwikkelen is het toepassen van "veilig" programmeren. Echter alleen met deze methode waarbij men vaak volgens de door de leverancier aanbevolen standaarden ontwikkelt zoals bijvoorbeeld de voor JAVA geldende standaarden komt men er niet.

Om er zeker van te zijn dat een applicatie geen security issues bevat kan men hiervoor een Secure Development Framework toepassen.

Forest-IT heeft een Secure Development Framework ontwikkeld dat inmiddels door verschillende Software bedrijven en Banken wordt toegepast.

Dit Secure Development Framework is onhafhankelijk van de programmeertaal toe te passen, of het nu bijv. JAVA of DotNet is.

Voor meer informatie neem contact met ons op.