Your address will show here +12 34 56 78

Penetratietesten
Een penetratietest of pentest is een check waarbij professionele security specialisten met alle huidige bekende hack technieken een infrastructuur, computersystemen en (web) applicaties op kwetsbaarheden testen. Dit alles uiteraard met het doel om inzicht te verkrijgen in de staat van beveiliging van de omgeving. De resultaten uit deze test zullen u helpen uw omgeving naar een hoger beveiligings niveau te tillen.

Een penetratietest zoals wij die uitvoeren vindt plaats met behulp van al dan niet (deels) geautomatiseerde professionele softwareprogramma's, open source tools en vooral menselijk vernuft.

Internet Security scan
De generieke penetratietest biedt uw bedrijf inzicht in de belangrijkste kwetsbaarheden van uw internet /intranet omgeving.

 Heeft u net een nieuwe webserver of heeft u interne bedrijfssystemen via internet ontsloten (of bent u dit van plan) en wilt u er zeker van zijn dat het niet mogelijk is om via deze koppeling in te breken op het bedrijfsnetwerk?
Na een security scan van uw omgeving weet u zeker of u uw medewerkers en klanten met een gerust hart via internet verbinding kunt laten maken.

Netwerkscan
De Netwerk security scan biedt uw bedrijf inzicht in de belangrijkste kwetsbaarheden van uw eigen interne netwerk
omgeving.

 De netwerk security scan helpt uw ICT organisatie met het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste technische beveiligingsaandachtspunten. Met de laatste bekende technische middelen onderzoeken we in korte tijd een groot deel van uw interne netwerk. Vanuit uw eigen interne omgeving wordt onderzocht wat de gevaarlijkste kwetsbaarheden zijn. Deze kwetsbaarheden worden overzichtelijk in kaart gebracht.

Systeemscan
De Systeemscan geeft u inzicht in het beveiligingsniveau van een specifiek informatiesysteem.

 Dit kan een specifieke server, applicatie, database of een cluster zijn. Bij deze scan wordt specifiek gelet op het beveiligings gehalte van deze afgebakende omgeving. Deze scan beperkt zich niet alleen tot de techniek maar onderwerpt ook de beheerprocessen en procedures aan een onderzoek.

Indien u na het afronden van een project wilt weten of het beveiliging niveau voldoet aan de door u verwachte eisen of wilt u een bestaande omgeving laten testen dan biedt deze scan wellicht uitkomst.

Applicatiescan
Bij het uitvoeren van een applicatiescan voeren wij een sourcecode analyse uit specifiek gericht op mogelijke security issues. Of het nu om JAVA ,JavaScript, PHP, C , C++, SQL, Objective-C of Python gaat de specialisten van Forest-IT leveren kwaliteit.


Website pentest
De website Penetratietest maakt inzichtelijk wat de zwakke plekken in een website en de daaraan gekoppelde systemen zijn. 

 Elke pagina en functie van een website wordt uitgebreid onderzocht op mogelijke fouten waardoor het mogelijk is om bepaalde aanvallen uit te voeren zoals; SQL injection, Cross Site Scripting, overname sessiebeheer, het kunnen injecteren van besturingssysteemcommando's, etc. waardoor uw systemen niet meer (volledig) functioneren of zelfs gehackt kunnen zijn waardoor uw bezoekers besmet kunnen worden met malware (drive by download).

Wilt u meer informatie over wat de Forest-IT penetratietesten voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.