Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Amerika moet stoppen met graaien in clouddata

De Verenigde Staten moet direct stoppen met het opvragen van persoonsgegevens van Nederlanders en andere Europeanen die zijn opgeslagen in servers die in Europa staan.
Dat vindt de Europese fractie van D66. Onlangs werd bekend dat onder meer Microsoft kan worden verplicht gegevens die opgeslagen zijn op Europese servers toch vrij te geven aan de Amerikaanse overheid. Microsoft, maar bijvoorbeeld ook Google, zou daartoe verplicht zijn vanwege de Amerikaanse Patriot Act. Dat betekent onder meer dat gegevens die opgeslagen zijn in clouddiensten van bijvoorbeeld overheden ter beschikking staan van de Amerikaanse overheid.  Vanwege de Europese wetgeving worden gegevens die in de cloud zijn opgeslagen juist op Europese servers bewaard. De Europese, maar ook landelijke, regelgeving kent strikte bepalingen op het bewaren en bewerken van data, waaronder persoonsgegevens.
 
Europese database onder Amerikaanse wet
Bedrijven die een hoofdkantoor hebben in de Verenigde Staten, vallen volgens de Amerikaanse overheid volledig onder de Amerikaanse wetten, dus ook alle activiteiten in Europa vallen daaronder. D66-Europarlementarier Sophie in 't Veld heeft Eurocommissaris Reding al eerder over deze kwestie bevraagd, maar daar geen duidelijk antwoord op gekregen. Zij wil nu dat de commissie Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement Reding dwingt de Amerikaanse regering hierop aan te spreken.
"De Europese Commissie moet snel duidelijk maken dat Europese bedrijven en burgers onder de Europese privacywetten vallen", zegt In 't Veld in een verklaring. Ook heeft ze nieuwe vragen aan Reding gesteld over de zaak. 

Bedrijven krijgen dwangbevel
Volgens D66 worden bedrijven door de Amerikaanse overheid via een dwangbevel gedwongen gegevens uit Europese databases te overhandigen. Volgens Redings antwoord op de eerste vragen van In 't Veld kunnen die bedrijven dat weigeren. "Maar in de praktijk blijkt het voor die bedrijven heel moeilijk te zijn om die weigering door te zetten." Volgens In t Veld legt Reding het probleem neer bij de bedrijven die worden geconfronteerd met vorderingen uit de VS, "terwijl we die bedrijven juist actief moeten bijstaan om de persoonsgegevens niet te overhandigen."
In 't Veld roept samen met vijf andere Europarlementariërs de Europese Commissie op om in gesprek te gaan met de Amerikaanse regering. "We moeten duidelijk maken dat we dit niet accepteren."


bron: security.nl