Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
AIVD: cyberspionage bedreigt nationale veiligheid

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zag in 2012 steeds vaker cyberaanvallen die een bedreiging voor de nationale veiligheid vormden. Vooralsnog uit de dreiging zich vooral in cyberspionage door andere landen, zo laat de inlichtingendienst in het Jaarverslag van 2012 weten. Vorig jaar heeft de AIVD veel digitale spionageaanvallen geconstateerd, onder meer vanuit China, Rusland en Iran. 
De AIVD verwacht dat het aantal digitale aanvallen in de toekomst zal toenemen en een grotere impact zal krijgen. "De impact van digitale aanvallen op de nationale veiligheid en het economisch welzijn van de samenleving kan bijzonder groot zijn", zo laat de dienst weten. Die zegt dat de schade van digitale aanvallen lastig is vast te stellen, maar naar schatting in de miljarden euro’s loopt.

"Het versterken van de digitale veiligheid in ons land is een van de grootste uitdagingen waar overheid en bedrijfsleven op dit moment voor staan. Cybersecurity, digitale veiligheid, is essentieel om de Nederlandse samenleving en economie draaiend te kunnen houden."

Cloud
Net als twee weken geleden waarschuwt de AIVD weer voor het gebruik van de cloud. "Het toenemend gebruik van online-diensten voor de creatie, uitwisseling of opslag van gegevens (in the cloud) vergroot het risico van digitale spionage door andere staten. In korte tijd kunnen zij op veel verschillende plekken binnen de digitale infrastructuur grote hoeveelheden data (laten) onderscheppen."

Identiteit
Volgens de AIVD is het lastig om aanvallers te identificeren omdat deze er goed in slagen om hun acties te camoufleren, anoniem opereren en hun gegevens versleutelen. "De betrokkenheid van andere staten bij dit soort aanvallen is vaak moeilijk te bewijzen, waardoor het afbreukrisico voor aanvallers ook klein is. Daarnaast gaan ook daar de technische ontwikkelingen razendsnel."
Toch heeft AIVD-onderzoek naar digitale aanvallen op Nederlandse doelen in sommige gevallen zeer sterke aanwijzingen voor statelijke betrokkenheid opgeleverd en ook concrete aanwijzingen over het land van herkomst.

Visa
De dreiging tegen de nationale veiligheid is volgens de dienst minstens even groot wanneer inlichtingenofficieren proberen informatie te vergaren op de ‘klassieke’ manier, door toenadering te zoeken tot personen die toegang kunnen krijgen tot gevoelige en waardevolle informatie.
"De AIVD ziet dat anno 2012 nog volop gebeuren. Mede daarom is het ministerie van Buitenlandse Zaken meerdere keren geadviseerd visa te weigeren van inlichtingenofficieren die onder een dekmantel een aanvraag deden om Nederland binnen te reizen."


bron: security.nl