Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
NVB: misverstand over eigen risico internetbankieren

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is er een misverstand verstaan over de uitspraak van minister Dijsselbloem van Financiën over het eigen risico bij internetbankieren. De minister reageerde op Kamervragen over het vergoeden van de schade die consumenten lopen in het geval van fraude met internetbankieren.

Hij gaf onder meer aan dat de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van 150 euro, tenzij de schade bijvoorbeeld het gevolg is van grove nalatigheid van de consument. "Hierdoor is bij sommigen het misverstand gerezen dat de banken onlangs een eigen risico van 150 euro bij schadevergoeding zouden hebben ingevoerd. Dat is niet het geval", aldus de NVB.

De wettelijke bepalingen over aansprakelijkheid vloeien voort uit een Europese richtlijn, die al sinds 1 november 2009 in de Nederlandse wet is opgenomen.

Vergoeding
De NVB stelt dat banken schade als gevolg van fraude met internetbankieren in verreweg de meeste gevallen volledig vergoeden. In het geval banken de schade wegens grove nalatigheid niet vergoeden, kan de consument hiertegen in beroep bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of de gewone rechter.


bron: security.nl